GARANTIES

Cobertura nacional i internacional a tot Europa garantida els 365 dies de l'any

TRAÇABILITAT

Garantim la traçabilitat de la cadena de fred.

Realitzem un servei en línia de la confirmació de lliurament de la mercaderia i l'hora d'aquest:

  • Seguiment exhaustiu de cada expedició.
  • Informes mensuals.
  • Gestió de documentació en línia.

Comptem amb programes informàtics que permeten saber l'estat i la situació de la mercaderia.


COBERTURA

Oferim cobertura nacional i internacional a tot Europa garantida els 365 dies de l'any.

Trànsit europeu indiferentment del país d'origen i/o destí.

En un sector competitiu com el de la logística, són claus el rigor i el compromís